Teresa Juszczyńska

Doświadczenie zawodowe

  • Prawnik z bogatym doświadczeniem w sprawach samorządowych.
  • Była Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
  • Stały współpracownik Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.
  • Członek rad nadzorczych w spółkach komunalnych.
  • Współautorka publikacji specjalistycznych z zakresu prawa samorządowego, w tym „Ustawa o samorządzie terytorialnym w orzecznictwie sądów”, „Ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez członków organów gmin i pracowników samorządowych”.

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: Angielski

E-mail: teresa.juszczynska@ziemski.com.pl