Maciej Wruk

Maciej Wruk

Doświadczenie zawodowe

W codziennej praktyce doradza m.in. w zakresie:

  • pomocy przy procesie udzielania i wykonywania umów o zamówienie publiczne, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców,
  • konstruowania oraz opiniowania umów z obszaru klasycznego prawa cywilnego i kontraktów gospodarczych, jak również w zakresie umów udzielanych w ramach zamówienia publicznego,
  • opracowywania informacji i opinii prawnych dotyczących cywilnoprawnych aspektów działalności przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego,
  • sporządzaniem pism procesowych w sprawach cywilnych oraz w sprawach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  • bieżącej obsługi prawnej klientów związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Autor wielu artykułów publikowanych w czasopismach o tematyce prawniczej.

Znajomość języka angielskiego prawniczego potwierdzona międzynarodowym egzaminem TOLES na poziomie Higher.

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: Angielski

E-mail: maciej.wruk@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Profil na LinkedIn: