Ewa Skrzypczyńska

Ewa Skrzypczyńska

Doświadczenie zawodowe

W codziennej praktyce zawodowej uczestniczy m.in.:

  • w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców,
  • w analizie zagadnień dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej, roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umów, a także ochrony danych osobowych.

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: Angielski, Niemiecki

E-mail: ewa.skrzypczynska@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Profil na LinkedIn: