Media i Publikacje

10.10.2019

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykułach w dzienniku Gazeta Prawna

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykułach w dzienniku Gazeta Prawna

23.09.2019

Samorząd

PUBLIKACJA: Artykuł Macieja Kiełbusa pt."Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a „nieruchomości letniskowe” na portalu Sozosfera

PUBLIKACJA: Artykuł Macieja Kiełbusa pt."Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a „nieruchomości letniskowe” na portalu Sozosfera

20.09.2019

Samorząd

PUBLIKACJA: Artykuł Konrada Różowicza w czasopiśmie Marketing w urzędzie

PUBLIKACJA: Artykuł Konrada Różowicza w czasopiśmie Marketing w urzędzie

20.09.2019

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Opinia Konrada Różowicza w Dzienniku Gazeta Prawna

WYPOWIEDŹ: Opinia Konrada Różowicza w Dzienniku Gazeta Prawna

13.09.2019

Samorząd

PUBLIKACJA: Artykuł Macieja Kiełbusa "Zmiany w opłatach za odpady komunalne" w Przeglądzie Komunalnym

PUBLIKACJA: Artykuł Macieja Kiełbusa "Zmiany w opłatach za odpady komunalne" w Przeglądzie Komunalnym

13.09.2019

Samorząd

PUBLIKACJA: Artykuł Macieja Kiełbusa w Piśmie Wspólnota

PUBLIKACJA: Artykuł Macieja Kiełbusa w Piśmie Wspólnota

12.09.2019

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule pt. "Spór o odbiór śmieci ze sklepów: nie wiadomo od kiedy przepisy obowiązują" w dzienniku Rzeczpospolita

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule pt. "Spór o odbiór śmieci ze sklepów: nie wiadomo od kiedy przepisy obowiązują" w dzienniku Rzeczpospolita

11.09.2019

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Prof. Krystian Ziemski oraz Maciej Kiełbus w DGP ( 2 wypowiedzi)

WYPOWIEDŹ: Prof. Krystian Ziemski oraz Maciej Kiełbus w DGP ( 2 wypowiedzi)

11.09.2019

Samorząd

PUBLIKACJA: Artykuł Pawła Grzybowskiego pt. "Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli zamortyzowanych" w Gazecie Samorządu i Administracji

PUBLIKACJA: Artykuł Pawła Grzybowskiego pt. "Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli zamortyzowanych" w Gazecie Samorządu i Administracji