Publikacja

Powrót


WYPOWIEDŹ: Kinga Grzelak w artykule na Portalu Samorządowym

27.02.2020

   |   Samorząd

"Trwają prace nad nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ma ona zapewnić organizacjom pozarządowym lepszy dostęp do informacji o inwestycjach, a sądom podstawę do wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach."

Artykuł dostępny TUTAJ!

#ochronaśrodowiska #środowiskoweuwarunkowania #KingaGrzelak

 

 

 

Pozostałe publikacje

28.08.2019

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w TVN24Bis

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w TVN24Bis

22.05.2019

Samorząd

WYWIAD: Maciej Kiełbus w Gazecie Samorządu i Administracji (nr 5/2019)

WYWIAD: Maciej Kiełbus w Gazecie Samorządu i Administracji (nr 5/2019)

13.05.2019

Samorząd

PUBLIKACJA: Artykuł Wojciecha Gwoździa "Nowelizacja jeszcze przed wakacjami" w Dzienniku Gazeta Prawna

PUBLIKACJA: Artykuł Wojciecha Gwoździa "Nowelizacja jeszcze przed wakacjami" w Dzienniku Gazeta Prawna