Publikacja

Powrót


PUBLIKACJA: Artykuł Piotra Kołodziejczaka we Wspólnocie z dn. 30.05.2020 r.

15.06.2020

   |   Samorząd

"4 lipca ubiegłego roku Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje stopniowo wchodzą w życie i w zdecydowanej większości już obowiązują. Zasadniczym celem ustawodawcy było radykalne usprawnienie procedury cywilnej, aby uzyskać - jakże pożądany - efekt przyspieszenia rozpoznawania sporów przez sądy powszechne."
 
Najnowszy artykuł mec. Piotra Kołodziejczaka dostępny jest w Piśmie Samorządu Terytorialnego Wspólnota z dn. 30.05.2020 r.
 
#Wspólnota

Pozostałe publikacje

28.08.2019

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w TVN24Bis

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w TVN24Bis

22.05.2019

Samorząd

WYWIAD: Maciej Kiełbus w Gazecie Samorządu i Administracji (nr 5/2019)

WYWIAD: Maciej Kiełbus w Gazecie Samorządu i Administracji (nr 5/2019)

13.05.2019

Samorząd

PUBLIKACJA: Artykuł Wojciecha Gwoździa "Nowelizacja jeszcze przed wakacjami" w Dzienniku Gazeta Prawna

PUBLIKACJA: Artykuł Wojciecha Gwoździa "Nowelizacja jeszcze przed wakacjami" w Dzienniku Gazeta Prawna