Publikacja

Powrót


PUBLIKACJA: Artykuł Konrada Różowicza w Piśmie Wspólnota nr 14/2020

23.07.2020

   |   Samorząd

"Udzielenie zamówienia in-house, spełniającego wymogi ustanowione w art. 12 dyrektywy 2014/24/UE, co do zasady będzie zgodne nie tylko z prawem zamówień publicznych, lecz również prawem ochrony uczciwej konkurencji. Wyjątkiem będą sytuacje, w których zamówienie wewnętrzne narusza reguły prawa unijnego, w tym traktatowe: równego traktowania, niedyskryminacji, wzajemnego uznawania, proporcjonalności oraz przejrzystości. Analizujemy najnowsze opinie i orzecznictwo w tej sprawie."
 
Artykuł Pana Konrada Różowicza dostępny jest w Pismo Wspólnota nr 14/2020.

Pozostałe publikacje

22.05.2019

Samorząd

WYWIAD: Maciej Kiełbus w Gazecie Samorządu i Administracji (nr 5/2019)

WYWIAD: Maciej Kiełbus w Gazecie Samorządu i Administracji (nr 5/2019)

13.05.2019

Samorząd

PUBLIKACJA: Artykuł Wojciecha Gwoździa "Nowelizacja jeszcze przed wakacjami" w Dzienniku Gazeta Prawna

PUBLIKACJA: Artykuł Wojciecha Gwoździa "Nowelizacja jeszcze przed wakacjami" w Dzienniku Gazeta Prawna