Publikacja

Powrót


PUBLIKACJA: Artykuł Konrada Różowicza oraz Macieja Kiełbusa w Piśmie Wspólnota nr 3/2020

24.02.2020

   |   Samorząd

Niedawna nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w sposób istotny - zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio - wpłynęła na zamówienia publiczne w gospodarce odpadami. Zgodnie z nią wójt może np. postanowić o jednym postępowaniu przetargowym na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zarówno od właścicieli nieruchomości zamieszkanych, jak i niezamieszkanych. Niezwykle istotną zmianą jest też wprowadzenie obligatoryjnych rozliczeń tonażowych w zakresie odbioru lub zagospodarowania odpadów komunalnych.

#wspólnota #godpodarkaodpadami #MaciejKiełbus #KonradRóżowicz #zamówieniapubliczne Pismo Wspólnota

Pozostałe publikacje

28.08.2019

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w TVN24Bis

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w TVN24Bis

22.05.2019

Samorząd

WYWIAD: Maciej Kiełbus w Gazecie Samorządu i Administracji (nr 5/2019)

WYWIAD: Maciej Kiełbus w Gazecie Samorządu i Administracji (nr 5/2019)

13.05.2019

Samorząd

PUBLIKACJA: Artykuł Wojciecha Gwoździa "Nowelizacja jeszcze przed wakacjami" w Dzienniku Gazeta Prawna

PUBLIKACJA: Artykuł Wojciecha Gwoździa "Nowelizacja jeszcze przed wakacjami" w Dzienniku Gazeta Prawna