Publikacja

Powrót


WYPOWIEDŹ: M. Karciarz w artykule: „Problematyczne kserowanie akt przez urząd”

06.04.2018

   |   Samorząd

W wydaniu Dziennika Gazeta Prawna z dnia 4 kwietnia 2018 r. w artykule pt. „Problematyczne kserowanie akt przez urząd” można zapoznać się z wypowiedzią Mateusza Karciarza, specjalisty w zakresie prawa administracyjnego w naszej Kancelarii.

Wypowiedź dotyczy wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie przez NSA uchwały dotyczącej stosowania przepisu art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczącego zakresu dostępu stron postępowania do akt sprawy.

Zachęcamy do lektury!

Pozostałe publikacje