Aktualności

08.02.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa w szkoleniu dla WOKISS

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa w szkoleniu dla WOKISS

07.02.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa w webinarium - Akademia Wspólnoty

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa w webinarium - Akademia Wspólnoty

31.01.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział Prof. dr hab. Krystiana Ziemskiego w konferencji prasowej dot. projektu nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych

WYDARZENIE: Udział Prof. dr hab. Krystiana Ziemskiego w konferencji prasowej dot. projektu nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych

24.01.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa w spotkaniu na temat praw i obowiązków radnych w nowej kadencji

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa w spotkaniu na temat praw i obowiązków radnych w nowej kadencji

24.01.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa w XI Ogólnopolskiej Konferencji Krajowej Izby Gospodarki Odpadami

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa w XI Ogólnopolskiej Konferencji Krajowej Izby Gospodarki Odpadami

22.01.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa oraz w szkoleniu pt.:"Funkcje kontrolne rady gminy, komisji rady i radnych"

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa oraz w szkoleniu pt.:"Funkcje kontrolne rady gminy, komisji rady i radnych"

16.01.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa w spotkaniu roboczym przedstawicieli gmin dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi w obszarze metropolii warszawskiej

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa w spotkaniu roboczym przedstawicieli gmin dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi w obszarze metropolii warszawskiej

10.01.2019

Awans Pawła Grzybowskiego

Awans Pawła Grzybowskiego

09.01.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział W. Gwoździa w szkoleniu pt. "Przekształcenia udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe"

WYDARZENIE: Udział W. Gwoździa w szkoleniu pt. "Przekształcenia udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe"