Aktualności

07.11.2017

Samorząd

M. Kiełbus w gronie nominowanych do VI edycji konkursu „Rising Stars 2017”

M. Kiełbus w gronie nominowanych do VI edycji konkursu „Rising Stars 2017”

06.11.2017

Samorząd

Udział r. pr. U. Szefler w seminarium dot. reformy systemu ochrony danych osobowych

Udział r. pr. U. Szefler w seminarium dot. reformy systemu ochrony danych osobowych

25.10.2017

Samorząd

Udział M. Karciarza w Ogólnopolskiej Konferencji „Gospodarka Odpadami Komunalnymi Legnica Smart City 2017 – III ponadregionalna wymiana doświadczeń”

Udział M. Karciarza w Ogólnopolskiej Konferencji „Gospodarka Odpadami Komunalnymi Legnica Smart City 2017 – III ponadregionalna wymiana doświadczeń”

23.10.2017

Samorząd

Udział prawników naszej Kancelarii w seminarium „Gospodarka wodno-ściekowa w gminach w świetle nowelizacji Ustawy Prawo Wodne”

Udział prawników naszej Kancelarii w seminarium „Gospodarka wodno-ściekowa w gminach w świetle nowelizacji Ustawy Prawo Wodne”

20.10.2017

Samorząd

Udział prof. K. Ziemskiego w VI Krajowej Konferencji Ochrony Środowiska pt. „Polityka ochrony środowiska na obszarach wiejskich”

Udział prof. K. Ziemskiego w VI Krajowej Konferencji Ochrony Środowiska pt. „Polityka ochrony środowiska na obszarach wiejskich”

17.10.2017

Samorząd

Udział prawników naszej Kancelarii w XVII Kongresie Gmin Wiejskich

Udział prawników naszej Kancelarii w XVII Kongresie Gmin Wiejskich

17.10.2017

Samorząd

Udział r. pr. A. Legat i M. Kiełbusa w Klubie Sekretarzy Gmin

Udział r. pr. A. Legat i M. Kiełbusa w Klubie Sekretarzy Gmin

13.10.2017

Samorząd

Udział r. pr. A. Misiun w Forum Skarbnika Powiatu

Udział r. pr. A. Misiun w Forum Skarbnika Powiatu

12.10.2017

Samorząd

Udział prof. K. Ziemskiego w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”

Udział prof. K. Ziemskiego w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”