Aktualność

Powrót


Zmiany w prawie pracy 2019 - broszura

09.01.2019

   |   Biznes

Szanowni Państwo

Początek roku 2019 upłynie pod znakiem wejścia w życie istotnych zmian w zakresie przepisów  prawa pracy.  Warto zweryfikować, czy – jako pracodawcy – jesteśmy odpowiednio przygotowani do wdrożenia nowych zasad. Aby wesprzeć Państwa w tym procesie, przygotowaliśmy krótką informację, przybliżającą nowe regulacje prawne.
Do najważniejszych zmian w zakresie prawa pracy, które przynosi rok 2019, należą:
1)    wzrost płacy minimalnej do kwoty 2.250 zł brutto miesięcznie, jak również wzrost minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców;
2)    przelew na rachunek bankowy pracownika jako podstawowa forma wypłaty wynagrodzenia za pracę;
3)    zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych pracownika;
5)     zmiany w przepisach dotyczących związków zawodowych;
6)    wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych.


W załączeniu przekazujemy Państwu szczegółowe informacje na temat poszczególnych zmian, licząc, że będą one pomocne w Państwa bieżącej pracy.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Pozostałe aktualności

19.06.2019

Samorząd

WYDARZENIA: Udział Macieja Kiełbusa w Kongresie ENVICON Water

WYDARZENIA: Udział Macieja Kiełbusa w Kongresie ENVICON Water

14.06.2019

Samorząd

WYDARZENIA: Udział Macieja Kiełbusa oraz Konrada Różowicza w Forum Sekretarzy

WYDARZENIA: Udział Macieja Kiełbusa oraz Konrada Różowicza w Forum Sekretarzy

11.06.2019

Samorząd

WYDARZENIA: Udział Macieja Kiełbusa oraz Joanny Kostrzewskiej w I Samorządowym Forum Gospodarki Komunalnej

WYDARZENIA: Udział Macieja Kiełbusa oraz Joanny Kostrzewskiej w I Samorządowym Forum Gospodarki Komunalnej

31.05.2019

Biznes

WYDARZENIA: Udział P. Kaźmierczaka oraz D. Goślickiego w XXX Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

WYDARZENIA: Udział P. Kaźmierczaka oraz D. Goślickiego w XXX Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

30.05.2019

Samorząd

WYDARZENIA: Udział Prof. UAM dr hab. K. Ziemskiego oraz Macieja Kiełbusa w Dolnośląskim Sejmiku Odpadowym

WYDARZENIA: Udział Prof. UAM dr hab. K. Ziemskiego oraz Macieja Kiełbusa w Dolnośląskim Sejmiku Odpadowym

27.05.2019

Samorząd

WYDARZENIA: Udział Prof. UAM dr hab. K. Ziemskiego w spotkaniu z Prezydentem RP

WYDARZENIA: Udział Prof. UAM dr hab. K. Ziemskiego w spotkaniu z Prezydentem RP