Aktualność

Powrót


Zmiany w prawie pracy 2019 - broszura

09.01.2019

   |   Biznes

Szanowni Państwo

Początek roku 2019 upłynie pod znakiem wejścia w życie istotnych zmian w zakresie przepisów  prawa pracy.  Warto zweryfikować, czy – jako pracodawcy – jesteśmy odpowiednio przygotowani do wdrożenia nowych zasad. Aby wesprzeć Państwa w tym procesie, przygotowaliśmy krótką informację, przybliżającą nowe regulacje prawne.
Do najważniejszych zmian w zakresie prawa pracy, które przynosi rok 2019, należą:
1)    wzrost płacy minimalnej do kwoty 2.250 zł brutto miesięcznie, jak również wzrost minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców;
2)    przelew na rachunek bankowy pracownika jako podstawowa forma wypłaty wynagrodzenia za pracę;
3)    zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych pracownika;
5)     zmiany w przepisach dotyczących związków zawodowych;
6)    wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych.


W załączeniu przekazujemy Państwu szczegółowe informacje na temat poszczególnych zmian, licząc, że będą one pomocne w Państwa bieżącej pracy.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Pozostałe aktualności

21.03.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział A. Legat i J.Kostrzewskiej w seminarium pt. "Pozwolenia wodnoprawne - pozyskiwanie nowych lub zmiana dotychczasowych"

WYDARZENIE: Udział A. Legat i J.Kostrzewskiej w seminarium pt. "Pozwolenia wodnoprawne - pozyskiwanie nowych lub zmiana dotychczasowych"

18.03.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział W. Gwoździa w szkoleniu pt. "Praktyczne problemy gospodarowania nieruchomościami publicznymi"

WYDARZENIE: Udział W. Gwoździa w szkoleniu pt. "Praktyczne problemy gospodarowania nieruchomościami publicznymi"

15.03.2019

Samorząd

ZAPOWIEDŹ: Ogólnopolski Kongres Perły Samorządu

ZAPOWIEDŹ: Ogólnopolski Kongres Perły Samorządu

12.03.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział K.Lewandowskiej w V FORUM CEN TRANSFEROWYCH

WYDARZENIE: Udział K.Lewandowskiej w V FORUM CEN TRANSFEROWYCH

08.03.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział W. Gwoździa oraz J. Kostrzewskiej w V Lubuskim Seminarium Sekretarzy

WYDARZENIE: Udział W. Gwoździa oraz J. Kostrzewskiej w V Lubuskim Seminarium Sekretarzy

08.03.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział Prof. dr hab. Krystiana Ziemskiego oraz Macieja Kiełbusa w konferencji naukowej w Katowicach

WYDARZENIE: Udział Prof. dr hab. Krystiana Ziemskiego oraz Macieja Kiełbusa w konferencji naukowej w Katowicach