Aktualność

Powrót


Zmiany w prawie pracy 2019 - broszura

09.01.2019

   |   Biznes

Szanowni Państwo

Początek roku 2019 upłynie pod znakiem wejścia w życie istotnych zmian w zakresie przepisów  prawa pracy.  Warto zweryfikować, czy – jako pracodawcy – jesteśmy odpowiednio przygotowani do wdrożenia nowych zasad. Aby wesprzeć Państwa w tym procesie, przygotowaliśmy krótką informację, przybliżającą nowe regulacje prawne.
Do najważniejszych zmian w zakresie prawa pracy, które przynosi rok 2019, należą:
1)    wzrost płacy minimalnej do kwoty 2.250 zł brutto miesięcznie, jak również wzrost minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców;
2)    przelew na rachunek bankowy pracownika jako podstawowa forma wypłaty wynagrodzenia za pracę;
3)    zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych pracownika;
5)     zmiany w przepisach dotyczących związków zawodowych;
6)    wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych.


W załączeniu przekazujemy Państwu szczegółowe informacje na temat poszczególnych zmian, licząc, że będą one pomocne w Państwa bieżącej pracy.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Pozostałe aktualności

10.01.2019

Awans Pawła Grzybowskiego

Awans Pawła Grzybowskiego

09.01.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział W. Gwoździa w szkoleniu pt. "Przekształcenia udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe"

WYDARZENIE: Udział W. Gwoździa w szkoleniu pt. "Przekształcenia udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe"

08.01.2019

Podsumowanie 2018 r.

Podsumowanie 2018 r.

21.12.2018

Samorząd

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa oraz J.Kostrzewskiej w spotkaniu konsultacyjnym pt.:"Najnowsze zmiany w prawie odpadowym — konsekwencje dla zakładów gospodarki odpadami oraz podmiotów odbierających odpady"

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa oraz J.Kostrzewskiej w spotkaniu konsultacyjnym pt.:"Najnowsze zmiany w prawie odpadowym — konsekwencje dla zakładów gospodarki odpadami oraz podmiotów odbierających odpady"

17.12.2018

Biznes

WYDARZENIA: Wigilia firmowa

WYDARZENIA: Wigilia firmowa

14.12.2018

Samorząd

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa w Konwencie Świątecznym ZGWL, otwarcie kadencji 2019-2023

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa w Konwencie Świątecznym ZGWL, otwarcie kadencji 2019-2023