Aktualność

Powrót


WYDARZENIE: Udział K.Lewandowskiej oraz M.Kostrzewy w szkoleniu pt."Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych"

07.03.2019

   |   Samorząd

Dnia 7 marca 2018 r. po raz kolejny odbyło się szkolenie pt. "Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych". Tym razem organizatorem szkolenia była Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” w Legnicy.


Na   szkoleniu  omówiono  kwestie  związane  między  innymi  z  obowiązkiem sporządzania  dokumentacji  cen  transferowych,  finansowaniem spółek przez udziałowca, rozliczeniem na gruncie VAT świadczeń realizowanych pomiędzy spółką a gminą, rozliczaniem niepieniężnych świadczeń na rzecz pracowników oraz opodatkowaniem budynków i budowli podatkiem  od  nieruchomości.


Jako prelegenci wystąpili: Katarzyna Lewandowska – doradca podatkowy w Dziale Prawa Podatkowego oraz Michał Kostrzewa – radca prawny w Dziale Prawa Podatkowego.

Pozostałe aktualności

20.09.2019

Samorząd

WYDARZENIA: Udział Macieja Kiełbusa, Michała Kostrzewy oraz Piotra Koźmińskiego w Kongresie Gmin Wiejskich

WYDARZENIA: Udział Macieja Kiełbusa, Michała Kostrzewy oraz Piotra Koźmińskiego w Kongresie Gmin Wiejskich

17.09.2019

Samorząd

WYDARZENIA: Udział Macieja Kiełbusa w szkoleniu EKORUM

WYDARZENIA: Udział Macieja Kiełbusa w szkoleniu EKORUM

16.09.2019

Samorząd

WYDARZENIA: Udział Macieja Kiełbusa w spotkaniu "KLUB WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW MIAST I STAROSTÓW"

WYDARZENIA: Udział Macieja Kiełbusa w spotkaniu "KLUB WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW MIAST I STAROSTÓW"

13.09.2019

Samorząd

WYDARZENIA: Udział A. Legat, A.Misiun, D. Goślickiego w seminarium Hallmark Events

WYDARZENIA: Udział A. Legat, A.Misiun, D. Goślickiego w seminarium Hallmark Events

11.09.2019

Samorząd

WYDARZENIA: Udział Macieja Kiełbusa w Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego

WYDARZENIA: Udział Macieja Kiełbusa w Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego

04.09.2019

Samorząd

WYDARZENIA: Udział Macieja Kiełbusa oraz Joanny Kostrzewskiej w Forum Sekretarzy w Bydgoszczy

WYDARZENIA: Udział Macieja Kiełbusa oraz Joanny Kostrzewskiej w Forum Sekretarzy w Bydgoszczy