Aktualność

Powrót


WYDARZENIE: Udział K.Lewandowskiej oraz M.Kostrzewy w szkoleniu pt."Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych"

07.03.2019

   |   Samorząd

Dnia 7 marca 2018 r. po raz kolejny odbyło się szkolenie pt. "Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych". Tym razem organizatorem szkolenia była Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” w Legnicy.


Na   szkoleniu  omówiono  kwestie  związane  między  innymi  z  obowiązkiem sporządzania  dokumentacji  cen  transferowych,  finansowaniem spółek przez udziałowca, rozliczeniem na gruncie VAT świadczeń realizowanych pomiędzy spółką a gminą, rozliczaniem niepieniężnych świadczeń na rzecz pracowników oraz opodatkowaniem budynków i budowli podatkiem  od  nieruchomości.


Jako prelegenci wystąpili: Katarzyna Lewandowska – doradca podatkowy w Dziale Prawa Podatkowego oraz Michał Kostrzewa – radca prawny w Dziale Prawa Podatkowego.

Pozostałe aktualności

21.03.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział A. Legat i J.Kostrzewskiej w seminarium pt. "Pozwolenia wodnoprawne - pozyskiwanie nowych lub zmiana dotychczasowych"

WYDARZENIE: Udział A. Legat i J.Kostrzewskiej w seminarium pt. "Pozwolenia wodnoprawne - pozyskiwanie nowych lub zmiana dotychczasowych"

18.03.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział W. Gwoździa w szkoleniu pt. "Praktyczne problemy gospodarowania nieruchomościami publicznymi"

WYDARZENIE: Udział W. Gwoździa w szkoleniu pt. "Praktyczne problemy gospodarowania nieruchomościami publicznymi"

15.03.2019

Samorząd

ZAPOWIEDŹ: Ogólnopolski Kongres Perły Samorządu

ZAPOWIEDŹ: Ogólnopolski Kongres Perły Samorządu

12.03.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział K.Lewandowskiej w V FORUM CEN TRANSFEROWYCH

WYDARZENIE: Udział K.Lewandowskiej w V FORUM CEN TRANSFEROWYCH

08.03.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział W. Gwoździa oraz J. Kostrzewskiej w V Lubuskim Seminarium Sekretarzy

WYDARZENIE: Udział W. Gwoździa oraz J. Kostrzewskiej w V Lubuskim Seminarium Sekretarzy

08.03.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział Prof. dr hab. Krystiana Ziemskiego oraz Macieja Kiełbusa w konferencji naukowej w Katowicach

WYDARZENIE: Udział Prof. dr hab. Krystiana Ziemskiego oraz Macieja Kiełbusa w konferencji naukowej w Katowicach