Aktualność

Powrót


WYDARZENIE: Udział K.Lewandowskiej oraz M.Kostrzewy w szkoleniu pt."Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych"

07.03.2019

   |   Samorząd

Dnia 7 marca 2018 r. po raz kolejny odbyło się szkolenie pt. "Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych". Tym razem organizatorem szkolenia była Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” w Legnicy.


Na   szkoleniu  omówiono  kwestie  związane  między  innymi  z  obowiązkiem sporządzania  dokumentacji  cen  transferowych,  finansowaniem spółek przez udziałowca, rozliczeniem na gruncie VAT świadczeń realizowanych pomiędzy spółką a gminą, rozliczaniem niepieniężnych świadczeń na rzecz pracowników oraz opodatkowaniem budynków i budowli podatkiem  od  nieruchomości.


Jako prelegenci wystąpili: Katarzyna Lewandowska – doradca podatkowy w Dziale Prawa Podatkowego oraz Michał Kostrzewa – radca prawny w Dziale Prawa Podatkowego.

Pozostałe aktualności

17.05.2019

Biznes

Awanse w Kancelarii

Awanse w Kancelarii

16.05.2019

Samorząd

ZAPOWIEDŹ: I Samorządowe Forum Gospodarki Komunalnej

ZAPOWIEDŹ: I Samorządowe Forum Gospodarki Komunalnej

08.05.2019

Biznes

Podziękowania od Europejskiego Stowarzyszenia Studentów ELSA

Podziękowania od Europejskiego Stowarzyszenia Studentów ELSA

08.05.2019

Samorząd

Marta Klimek zdała egzamin radcowski

Marta Klimek zdała egzamin radcowski

17.04.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział r.pr. U. Szefler w szkoleniu pt. „Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.”

WYDARZENIE: Udział r.pr. U. Szefler w szkoleniu pt. „Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.”

11.04.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział r.pr. E.Wielańczyk-Grzelak w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Nieruchomości: Biznes wobec intensywnych przemian prawnych ELSA

WYDARZENIE: Udział r.pr. E.Wielańczyk-Grzelak w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Nieruchomości: Biznes wobec intensywnych przemian prawnych ELSA