Aktualność

Powrót


WYDARZENIE: Udział p. M. Kiełbusa w I Samorządowym Forum Gospodarki Odpadami w Gdańsku-Sobieszewie

05.06.2018

   |   Samorząd

W dniach 4-5 czerwca 2018 r. w Gdańsku odbyło się I Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami, którego organizatorem była Gdańska Fundacja Wody.

Celem Forum było przedstawienie kwestii związanych z gospodarką odpadami w obszarze gmin, in-house w gminach, ogólnopolskim systemem segregacji, poziomami odzysku surowców oraz idea circular economy.

Wśród prelegentów znalazł się również Maciej Kiełbus, Partner w naszej Kancelarii, który wystąpił w panelu dyskusyjnym: "IN-HOUSE w Gminach" z tematem pt: "Zastosowanie trybu in-house w gminnej gospodarce odpadami".

Pozostałe aktualności

10.01.2019

Awans Pawła Grzybowskiego

Awans Pawła Grzybowskiego

09.01.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział W. Gwoździa w szkoleniu pt. "Przekształcenia udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe"

WYDARZENIE: Udział W. Gwoździa w szkoleniu pt. "Przekształcenia udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe"

09.01.2019

Biznes

Zmiany w prawie pracy 2019 - broszura

Zmiany w prawie pracy 2019 - broszura

08.01.2019

Podsumowanie 2018 r.

Podsumowanie 2018 r.

21.12.2018

Samorząd

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa oraz J.Kostrzewskiej w spotkaniu konsultacyjnym pt.:"Najnowsze zmiany w prawie odpadowym — konsekwencje dla zakładów gospodarki odpadami oraz podmiotów odbierających odpady"

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa oraz J.Kostrzewskiej w spotkaniu konsultacyjnym pt.:"Najnowsze zmiany w prawie odpadowym — konsekwencje dla zakładów gospodarki odpadami oraz podmiotów odbierających odpady"

17.12.2018

Biznes

WYDARZENIA: Wigilia firmowa

WYDARZENIA: Wigilia firmowa