Aktualność

Powrót


WYDARZENIE: Udział M. Kiełbusa w Międzynarodowym Kongresie Envicon Water

06.06.2018

   |   Samorząd

W dniach 5-6 czerwca 2018 r. na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego podczas tegorocznej największej imprezy na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym, Targów WOD-KAN, odbył się III Międzynarodowy Kongres Branży Wod-Kan ENVICON Water. Organizatorem był Abrys oraz Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie".

Trzecia edycja Kongresu była okazją do przedyskutowania rozwiązań i strategii w gospodarce wodno-ściekowej w kraju oraz oczekiwań Unii Europejskiej wobec Polski. Inwestycje w sprawny system gospodarowania wodą i oczyszczalnie ścieków, wyzwania jakościowe oraz ocena zasobów wodnych to tylko wybrane zagadnienia, które zostały omówione w trakcie obrad. Podczas kilku paneli dyskusyjnych przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu poruszyli kluczowe tematy i omówili najważniejsze problemy branży.

Jednym z uczestników spotkania był Maciej Kiełbus, Partner w naszej Kancelarii, który jako przedstawiciel Związku Miast Polskich wziął udział w panelu dyskusyjnym pt.: "Rozdrobnienie i koncentracja branży. Problemy i ograniczenia prawne".

Zdjęcia: ABRYS

Pozostałe aktualności

14.08.2018

Samorząd

ZAPOWIEDŹ: Szkolenie pt. "Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych"

ZAPOWIEDŹ: Szkolenie pt. "Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych"

20.07.2018

WYDARZENIE: Ślubowanie Ewy Skrzypczyńskiej

WYDARZENIE: Ślubowanie Ewy Skrzypczyńskiej

20.07.2018

Biznes

PUBLIKACJE: Książka "Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania" - K. Grzelak, M. Klimek, A. Legat dostępna w Kancelarii

PUBLIKACJE: Książka "Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania" - K. Grzelak, M. Klimek, A. Legat dostępna w Kancelarii

18.07.2018

Samorząd

PODZIĘKOWANIA: Od Związku Gmin Wiejskich RP dla prawników z naszej Kancelarii

PODZIĘKOWANIA: Od Związku Gmin Wiejskich RP dla prawników z naszej Kancelarii

17.07.2018

WYDARZENIA: Konrad Różowicz dołączył do zespołu prawników naszej Kancelarii jako specjalista z zakresu zamówień publicznych

WYDARZENIA: Konrad Różowicz dołączył do zespołu prawników naszej Kancelarii jako specjalista z zakresu zamówień publicznych

15.07.2018

Biznes

PUBLIKACJE: Książka "Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania" polecana przez Portal infoArchitekta.pl

PUBLIKACJE: Książka "Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania" polecana przez Portal infoArchitekta.pl