Aktualność

Powrót


WYDARZENIE: Udział M. Kiełbusa w Międzynarodowym Kongresie Envicon Water

06.06.2018

   |   Samorząd

W dniach 5-6 czerwca 2018 r. na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego podczas tegorocznej największej imprezy na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym, Targów WOD-KAN, odbył się III Międzynarodowy Kongres Branży Wod-Kan ENVICON Water. Organizatorem był Abrys oraz Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie".

Trzecia edycja Kongresu była okazją do przedyskutowania rozwiązań i strategii w gospodarce wodno-ściekowej w kraju oraz oczekiwań Unii Europejskiej wobec Polski. Inwestycje w sprawny system gospodarowania wodą i oczyszczalnie ścieków, wyzwania jakościowe oraz ocena zasobów wodnych to tylko wybrane zagadnienia, które zostały omówione w trakcie obrad. Podczas kilku paneli dyskusyjnych przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu poruszyli kluczowe tematy i omówili najważniejsze problemy branży.

Jednym z uczestników spotkania był Maciej Kiełbus, Partner w naszej Kancelarii, który jako przedstawiciel Związku Miast Polskich wziął udział w panelu dyskusyjnym pt.: "Rozdrobnienie i koncentracja branży. Problemy i ograniczenia prawne".

Zdjęcia: ABRYS

Pozostałe aktualności

17.05.2019

Biznes

Awanse w Kancelarii

Awanse w Kancelarii

16.05.2019

Samorząd

ZAPOWIEDŹ: I Samorządowe Forum Gospodarki Komunalnej

ZAPOWIEDŹ: I Samorządowe Forum Gospodarki Komunalnej

08.05.2019

Biznes

Podziękowania od Europejskiego Stowarzyszenia Studentów ELSA

Podziękowania od Europejskiego Stowarzyszenia Studentów ELSA

08.05.2019

Samorząd

Marta Klimek zdała egzamin radcowski

Marta Klimek zdała egzamin radcowski

17.04.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział r.pr. U. Szefler w szkoleniu pt. „Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.”

WYDARZENIE: Udział r.pr. U. Szefler w szkoleniu pt. „Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.”

11.04.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział r.pr. E.Wielańczyk-Grzelak w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Nieruchomości: Biznes wobec intensywnych przemian prawnych ELSA

WYDARZENIE: Udział r.pr. E.Wielańczyk-Grzelak w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Nieruchomości: Biznes wobec intensywnych przemian prawnych ELSA