Aktualność

Powrót


WYDARZENIE: Udział M. Kiełbusa w Międzynarodowym Kongresie Envicon Water

06.06.2018

   |   Samorząd

W dniach 5-6 czerwca 2018 r. na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego podczas tegorocznej największej imprezy na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym, Targów WOD-KAN, odbył się III Międzynarodowy Kongres Branży Wod-Kan ENVICON Water. Organizatorem był Abrys oraz Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie".

Trzecia edycja Kongresu była okazją do przedyskutowania rozwiązań i strategii w gospodarce wodno-ściekowej w kraju oraz oczekiwań Unii Europejskiej wobec Polski. Inwestycje w sprawny system gospodarowania wodą i oczyszczalnie ścieków, wyzwania jakościowe oraz ocena zasobów wodnych to tylko wybrane zagadnienia, które zostały omówione w trakcie obrad. Podczas kilku paneli dyskusyjnych przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu poruszyli kluczowe tematy i omówili najważniejsze problemy branży.

Jednym z uczestników spotkania był Maciej Kiełbus, Partner w naszej Kancelarii, który jako przedstawiciel Związku Miast Polskich wziął udział w panelu dyskusyjnym pt.: "Rozdrobnienie i koncentracja branży. Problemy i ograniczenia prawne".

Zdjęcia: ABRYS

Pozostałe aktualności

10.01.2019

Awans Pawła Grzybowskiego

Awans Pawła Grzybowskiego

09.01.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział W. Gwoździa w szkoleniu pt. "Przekształcenia udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe"

WYDARZENIE: Udział W. Gwoździa w szkoleniu pt. "Przekształcenia udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe"

09.01.2019

Biznes

Zmiany w prawie pracy 2019 - broszura

Zmiany w prawie pracy 2019 - broszura

08.01.2019

Podsumowanie 2018 r.

Podsumowanie 2018 r.

21.12.2018

Samorząd

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa oraz J.Kostrzewskiej w spotkaniu konsultacyjnym pt.:"Najnowsze zmiany w prawie odpadowym — konsekwencje dla zakładów gospodarki odpadami oraz podmiotów odbierających odpady"

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa oraz J.Kostrzewskiej w spotkaniu konsultacyjnym pt.:"Najnowsze zmiany w prawie odpadowym — konsekwencje dla zakładów gospodarki odpadami oraz podmiotów odbierających odpady"

17.12.2018

Biznes

WYDARZENIA: Wigilia firmowa

WYDARZENIA: Wigilia firmowa