Aktualność

Powrót


WYDARZENIE: Udział doradcy podatkowego Pawła Kaźmierczaka w szkoleniu dla Akademii Wspólnoty

07.06.2018

   |   Samorząd

W dniu 7 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyło się szkolenie webinarowe pt.: „Windykacja i umorzenie należności podatkowych przez JST – najczęstsze problemy praktyczne w świetle orzecznictwa”, które zostało zorganizowane przez Akademię Wspólnoty.

Prowadzącym był Paweł Kaźmierczak, Partner w naszej Kancelarii.

W trakcie swojego wystąpienia poruszył m.in. taką tematykę, jak:
1. Nieściągalność dochodzonej należności jako okoliczność pośrednia zastosowania ulgi
umorzenia należności publicznoprawnej;
2. Umorzenie zaległości podatkowej jako ulga w spłacie zobowiązań podatkowych
stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego:
a) umorzenie na wniosek podatnika (zobowiązanego) – przesłanki udzielenia;
b) umorzenie z urzędu – okoliczności uzasadniające zastosowanie ulgi;
3. Procedowanie organu podatkowego w sytuacji inicjatywy strony związanej
z zastosowaniem ulgi umorzenia;
a) wniosek od osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą;
b) wniosek od podatnika prowadzącego działalność gospodarczą;
c) materia dowodowa istotna dla udzielenia ulgi w spłacie;
d) elementy decyzji orzekającej w przedmiocie udzielenia ulgi;
4. Procedowanie organu podatkowego w ramach udzielenia ulgi umorzenia z urzędu;
5. Wybrane orzecznictwo w przedmiocie szkolenia.

Pozostałe aktualności

15.02.2019

Samorząd

ZAPOWIEDŹ: Ogólnopolska Konferencja: Kontrole i kary, pozwolenia zintegrowane w gospodarce odpadami

ZAPOWIEDŹ: Ogólnopolska Konferencja: Kontrole i kary, pozwolenia zintegrowane w gospodarce odpadami

14.02.2019

Samorząd

Kolejny sukces Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Kolejny sukces Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

13.02.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział M. Kiełbusa w szkoleniu zorganizowanym przez Przegląd Komunalny

WYDARZENIE: Udział M. Kiełbusa w szkoleniu zorganizowanym przez Przegląd Komunalny

13.02.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział M. Kiełbusa w szkoleniu pt. "Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi"

WYDARZENIE: Udział M. Kiełbusa w szkoleniu pt. "Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi"

08.02.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa w szkoleniu dla WOKISS

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa w szkoleniu dla WOKISS

07.02.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa w webinarium - Akademia Wspólnoty

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa w webinarium - Akademia Wspólnoty