Aktualność

Powrót


WYDARZENIE: Udział doradcy podatkowego Pawła Kaźmierczaka w szkoleniu dla Akademii Wspólnoty

07.06.2018

   |   Samorząd

W dniu 7 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyło się szkolenie webinarowe pt.: „Windykacja i umorzenie należności podatkowych przez JST – najczęstsze problemy praktyczne w świetle orzecznictwa”, które zostało zorganizowane przez Akademię Wspólnoty.

Prowadzącym był Paweł Kaźmierczak, Partner w naszej Kancelarii.

W trakcie swojego wystąpienia poruszył m.in. taką tematykę, jak:
1. Nieściągalność dochodzonej należności jako okoliczność pośrednia zastosowania ulgi
umorzenia należności publicznoprawnej;
2. Umorzenie zaległości podatkowej jako ulga w spłacie zobowiązań podatkowych
stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego:
a) umorzenie na wniosek podatnika (zobowiązanego) – przesłanki udzielenia;
b) umorzenie z urzędu – okoliczności uzasadniające zastosowanie ulgi;
3. Procedowanie organu podatkowego w sytuacji inicjatywy strony związanej
z zastosowaniem ulgi umorzenia;
a) wniosek od osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą;
b) wniosek od podatnika prowadzącego działalność gospodarczą;
c) materia dowodowa istotna dla udzielenia ulgi w spłacie;
d) elementy decyzji orzekającej w przedmiocie udzielenia ulgi;
4. Procedowanie organu podatkowego w ramach udzielenia ulgi umorzenia z urzędu;
5. Wybrane orzecznictwo w przedmiocie szkolenia.

Pozostałe aktualności

15.11.2018

Biznes

WYDARZENIA: Beaujolais Nouveau w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners

WYDARZENIA: Beaujolais Nouveau w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners

08.11.2018

Biznes

WYDARZENIA: Udział Pawła Kaźmierczaka i Katarzyny Lewandowskiej w szkoleniu dla Wielkopolskiej Izby Budownictwa

WYDARZENIA: Udział Pawła Kaźmierczaka i Katarzyny Lewandowskiej w szkoleniu dla Wielkopolskiej Izby Budownictwa

26.10.2018

Biznes

WYDARZENIE: Udział Pawła Kaźmierczaka w śniadaniu biznesowym organizowanym przez kancelarię Sobczyk & Współpracownicy

WYDARZENIE: Udział Pawła Kaźmierczaka w śniadaniu biznesowym organizowanym przez kancelarię Sobczyk & Współpracownicy

26.10.2018

Samorząd

WYDARZENIA: Udział M.Kiełbusa w 3 Ogólnopolskiej Konferencji: Poziomy odzysku i recyklingu odpadów

WYDARZENIA: Udział M.Kiełbusa w 3 Ogólnopolskiej Konferencji: Poziomy odzysku i recyklingu odpadów

22.10.2018

Samorząd

WYDARZENIA: Udział M.Kiełbusa oraz r.pr. M. Kostrzewy w szkoleniu przeprowadzonym dla Stowarzyszenia - Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego

WYDARZENIA: Udział M.Kiełbusa oraz r.pr. M. Kostrzewy w szkoleniu przeprowadzonym dla Stowarzyszenia - Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego

17.10.2018

Samorząd

WYDARZENIA: Wywiad Prof. K. Ziemskiego dla telewizji Polsat News

WYDARZENIA: Wywiad Prof. K. Ziemskiego dla telewizji Polsat News