Aktualność

Powrót


WYDARZENIE: Udział doradcy podatkowego Pawła Kaźmierczaka w szkoleniu dla Akademii Wspólnoty

07.06.2018

   |   Samorząd

W dniu 7 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyło się szkolenie webinarowe pt.: „Windykacja i umorzenie należności podatkowych przez JST – najczęstsze problemy praktyczne w świetle orzecznictwa”, które zostało zorganizowane przez Akademię Wspólnoty.

Prowadzącym był Paweł Kaźmierczak, Partner w naszej Kancelarii.

W trakcie swojego wystąpienia poruszył m.in. taką tematykę, jak:
1. Nieściągalność dochodzonej należności jako okoliczność pośrednia zastosowania ulgi
umorzenia należności publicznoprawnej;
2. Umorzenie zaległości podatkowej jako ulga w spłacie zobowiązań podatkowych
stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego:
a) umorzenie na wniosek podatnika (zobowiązanego) – przesłanki udzielenia;
b) umorzenie z urzędu – okoliczności uzasadniające zastosowanie ulgi;
3. Procedowanie organu podatkowego w sytuacji inicjatywy strony związanej
z zastosowaniem ulgi umorzenia;
a) wniosek od osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą;
b) wniosek od podatnika prowadzącego działalność gospodarczą;
c) materia dowodowa istotna dla udzielenia ulgi w spłacie;
d) elementy decyzji orzekającej w przedmiocie udzielenia ulgi;
4. Procedowanie organu podatkowego w ramach udzielenia ulgi umorzenia z urzędu;
5. Wybrane orzecznictwo w przedmiocie szkolenia.

Pozostałe aktualności

18.07.2018

Samorząd

PODZIĘKOWANIA: Od Związku Gmin Wiejskich RP dla prawników z naszej Kancelarii

PODZIĘKOWANIA: Od Związku Gmin Wiejskich RP dla prawników z naszej Kancelarii

17.07.2018

WYDARZENIA: Konrad Różowicz dołączył do zespołu prawników naszej Kancelarii jako specjalista z zakresu zamówień publicznych

WYDARZENIA: Konrad Różowicz dołączył do zespołu prawników naszej Kancelarii jako specjalista z zakresu zamówień publicznych

27.06.2018

Samorząd

WYDARZENIE: Udział Macieja Kiełbusa w V Ogólnopolskim Seminarium Sekretarzy

WYDARZENIE: Udział Macieja Kiełbusa w V Ogólnopolskim Seminarium Sekretarzy

20.06.2018

Samorząd

WYDARZENIE: Udział Prof. K. Ziemskiego w XVIII Kongresie Gmin Wiejskich RP - dzień drugi

WYDARZENIE: Udział Prof. K. Ziemskiego w XVIII Kongresie Gmin Wiejskich RP - dzień drugi

19.06.2018

Samorząd

WYDARZENIE: Udział P. Kaźmierczaka oraz K. Lewandowskiej w szkoleniu pt. „Transfer Pricing – dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi”

WYDARZENIE: Udział P. Kaźmierczaka oraz K. Lewandowskiej w szkoleniu pt. „Transfer Pricing – dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi”

19.06.2018

Samorząd

WYDARZENIE: M. Kiełbusa, M. Kostrzewy, D. Goślickiego w XVIII Kongresie Gmin Wiejskich RP - dzień pierwszy

WYDARZENIE: M. Kiełbusa, M. Kostrzewy, D. Goślickiego w XVIII Kongresie Gmin Wiejskich RP - dzień pierwszy