Aktualność

Powrót


WYDARZENIE: Udział doradcy podatkowego Pawła Kaźmierczaka w szkoleniu dla Akademii Wspólnoty

07.06.2018

   |   Samorząd

W dniu 7 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyło się szkolenie webinarowe pt.: „Windykacja i umorzenie należności podatkowych przez JST – najczęstsze problemy praktyczne w świetle orzecznictwa”, które zostało zorganizowane przez Akademię Wspólnoty.

Prowadzącym był Paweł Kaźmierczak, Partner w naszej Kancelarii.

W trakcie swojego wystąpienia poruszył m.in. taką tematykę, jak:
1. Nieściągalność dochodzonej należności jako okoliczność pośrednia zastosowania ulgi
umorzenia należności publicznoprawnej;
2. Umorzenie zaległości podatkowej jako ulga w spłacie zobowiązań podatkowych
stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego:
a) umorzenie na wniosek podatnika (zobowiązanego) – przesłanki udzielenia;
b) umorzenie z urzędu – okoliczności uzasadniające zastosowanie ulgi;
3. Procedowanie organu podatkowego w sytuacji inicjatywy strony związanej
z zastosowaniem ulgi umorzenia;
a) wniosek od osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą;
b) wniosek od podatnika prowadzącego działalność gospodarczą;
c) materia dowodowa istotna dla udzielenia ulgi w spłacie;
d) elementy decyzji orzekającej w przedmiocie udzielenia ulgi;
4. Procedowanie organu podatkowego w ramach udzielenia ulgi umorzenia z urzędu;
5. Wybrane orzecznictwo w przedmiocie szkolenia.

Pozostałe aktualności

12.09.2018

Samorząd

ZAPOWIEDŹ: Konferencja „Gospodarka odpadami komunalnymi - Legnica 2018. IV ponadregionalna wymiana doświadczeń”

ZAPOWIEDŹ: Konferencja „Gospodarka odpadami komunalnymi - Legnica 2018. IV ponadregionalna wymiana doświadczeń”

11.09.2018

Samorząd

ZAPOWIEDŹ: XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

ZAPOWIEDŹ: XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

11.09.2018

Samorząd

WYDARZENIA: Udział M.Kiełbusa oraz J.Kostrzewskiej w warsztatach "Dostosowanie zakładów gospodarki odpadami do nowych wymagań prawnych i technologicznych"

WYDARZENIA: Udział M.Kiełbusa oraz J.Kostrzewskiej w warsztatach "Dostosowanie zakładów gospodarki odpadami do nowych wymagań prawnych i technologicznych"

07.09.2018

Samorząd

ZAPOWIEDŹ: 53. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

ZAPOWIEDŹ: 53. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

07.09.2018

Biznes

ZAPOWIEDŹ: Szkolenie pt. "Specustawa mieszkaniowa – skutki prawne, finansowe i rynkowe"

ZAPOWIEDŹ: Szkolenie pt. "Specustawa mieszkaniowa – skutki prawne, finansowe i rynkowe"

06.09.2018

Samorząd

WYDARZENIA: Udział prawników z naszej Kancelarii w konferencji uzgodnieniowej powstającego kodeksu ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

WYDARZENIA: Udział prawników z naszej Kancelarii w konferencji uzgodnieniowej powstającego kodeksu ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych