Aktualność

Powrót


WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa oraz J.Kostrzewskiej w spotkaniu konsultacyjnym pt.:"Najnowsze zmiany w prawie odpadowym — konsekwencje dla zakładów gospodarki odpadami oraz podmiotów odbierających odpady"

21.12.2018

   |   Samorząd

W dniu 20 grudnia 2018 r. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne pt.:"Najnowsze zmiany w prawie odpadowym — konsekwencje dla zakładów gospodarki odpadami oraz podmiotów odbierających odpady", w którym udział wzięli: Maciej Kiełbus - Partner w naszej Kancelarii, oraz Joanna Kostrzewska — prawnik z działu Prawa Administracyjnego,

Było to bezpłatne spotkanie dedykowane osobom zarządzającym oraz pracownikom zakładów gospodarki odpadami dotyczące najnowszych zmian w prawie odpadowym.

Kolejne spotkanie dot.zmian w ustawach samorządowych już w styczniu.

Zachęcamy do udziału!

Pozostałe aktualności

10.01.2019

Awans Pawła Grzybowskiego

Awans Pawła Grzybowskiego

09.01.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział W. Gwoździa w szkoleniu pt. "Przekształcenia udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe"

WYDARZENIE: Udział W. Gwoździa w szkoleniu pt. "Przekształcenia udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe"

09.01.2019

Biznes

Zmiany w prawie pracy 2019 - broszura

Zmiany w prawie pracy 2019 - broszura

08.01.2019

Podsumowanie 2018 r.

Podsumowanie 2018 r.

17.12.2018

Biznes

WYDARZENIA: Wigilia firmowa

WYDARZENIA: Wigilia firmowa

14.12.2018

Samorząd

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa w Konwencie Świątecznym ZGWL, otwarcie kadencji 2019-2023

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa w Konwencie Świątecznym ZGWL, otwarcie kadencji 2019-2023