Aktualność

Powrót


WYDARZENIE: Udział D.Goślickiego oraz K. Lewandowskiej w szkoleniu dla KIGO

28.11.2018

   |   Samorząd

W  dniach 27-28 listopada 2018 r. w Warszawie w budynku Instytutu Ekonomiki i  Gospodarki  Żywnościowej odbyły się szkolenia organizowane przez Krajową Izbę  Gospodarki  Odpadami. Program szkoleń obejmował: zmiany i definicje w podatkach  dochodowych PIT/CIT 2019, kierunek zmian w VAT, zasady składania sprawozdań  finansowych  do  KRS i US oraz podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych.

Wśród  prelegentów  znaleźli się:  Dominik Goślicki – radca prawny w Dziale Prawa  Podatkowego  oraz Katarzyna Lewandowska – doradca podatkowy w Dziale Prawa  Podatkowego.  Omówili  kwestie  związane  ze  składaniem  sprawozdań finansowych  na  nowych zasadach, obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych,  zasadami  opodatkowania  VAT  wkładów  niepieniężnych  oraz rekompensat  i  dopłat  otrzymywanych  od gmin, rozliczaniem niepieniężnych świadczeń  na  rzecz pracowników, a także opodatkowaniem spółek komunalnych
podatkiem od nieruchomości.

Pozostałe aktualności

07.12.2018

Biznes

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa oraz J.Kostrzewskiej w szkoleniu pt.:"Najnowsze zmiany w prawie odpadowym — konsekwencje dla zakładów gospodarki odpadami oraz podmiotów odbierających odpady"

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa oraz J.Kostrzewskiej w szkoleniu pt.:"Najnowsze zmiany w prawie odpadowym — konsekwencje dla zakładów gospodarki odpadami oraz podmiotów odbierających odpady"

07.12.2018

Samorząd

ZAPOWIEDŹ: Seminarium nt.przekształcenia udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

ZAPOWIEDŹ: Seminarium nt.przekształcenia udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

26.11.2018

WYDARZENIE: Nowy doktor nauk prawnych w naszym zespole

WYDARZENIE: Nowy doktor nauk prawnych w naszym zespole

23.11.2018

Samorząd

WYDARZENIA: Udział W. Gwoździa w szkoleniu pt.: "Przekształcenie udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności oraz aktualizacja opłat rocznych"

WYDARZENIA: Udział W. Gwoździa w szkoleniu pt.: "Przekształcenie udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności oraz aktualizacja opłat rocznych"

23.11.2018

Samorząd

WYDARZENIE: Udział D.Goślickiego oraz K. Lewandowskiej w szkoleniu pt. "Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych"

WYDARZENIE: Udział D.Goślickiego oraz K. Lewandowskiej w szkoleniu pt. "Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych"

21.11.2018

Samorząd

WYDARZENIA: Udział M.Kiełbusa w szkoleniu online pt."Prawa i obowiązki radnych w kadencji 2018-2023"

WYDARZENIA: Udział M.Kiełbusa w szkoleniu online pt."Prawa i obowiązki radnych w kadencji 2018-2023"