Aktualność

Powrót


WYDARZENIE: Udział D.Goślickiego oraz K. Lewandowskiej w szkoleniu dla KIGO

28.11.2018

   |   Samorząd

W  dniach 27-28 listopada 2018 r. w Warszawie w budynku Instytutu Ekonomiki i  Gospodarki  Żywnościowej odbyły się szkolenia organizowane przez Krajową Izbę  Gospodarki  Odpadami. Program szkoleń obejmował: zmiany i definicje w podatkach  dochodowych PIT/CIT 2019, kierunek zmian w VAT, zasady składania sprawozdań  finansowych  do  KRS i US oraz podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych.

Wśród  prelegentów  znaleźli się:  Dominik Goślicki – radca prawny w Dziale Prawa  Podatkowego  oraz Katarzyna Lewandowska – doradca podatkowy w Dziale Prawa  Podatkowego.  Omówili  kwestie  związane  ze  składaniem  sprawozdań finansowych  na  nowych zasadach, obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych,  zasadami  opodatkowania  VAT  wkładów  niepieniężnych  oraz rekompensat  i  dopłat  otrzymywanych  od gmin, rozliczaniem niepieniężnych świadczeń  na  rzecz pracowników, a także opodatkowaniem spółek komunalnych
podatkiem od nieruchomości.

Pozostałe aktualności

17.04.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział r.pr. U. Szefler w szkoleniu pt. „Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.”

WYDARZENIE: Udział r.pr. U. Szefler w szkoleniu pt. „Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.”

05.04.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział Prof. dr hab. K. Ziemskiego, M. Kiełbusa oraz J.Kostrzewskiej w konferencji Fundacji Dolnośląskie Forum Wodociągowe

WYDARZENIE: Udział Prof. dr hab. K. Ziemskiego, M. Kiełbusa oraz J.Kostrzewskiej w konferencji Fundacji Dolnośląskie Forum Wodociągowe

04.04.2019

Samorząd

WYDARZENIA: Udział Pawła Grzybowskiego w I Seminarium Skarbników Gmin Członkowskich

WYDARZENIA: Udział Pawła Grzybowskiego w I Seminarium Skarbników Gmin Członkowskich

04.04.2019

Samorząd

ZAPOWIEDŹ: II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Nieruchomości “Biznes wobec intensywnych przemian prawnych”

ZAPOWIEDŹ: II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Nieruchomości “Biznes wobec intensywnych przemian prawnych”

29.03.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział M. Kiełbusa w konwencie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

WYDARZENIE: Udział M. Kiełbusa w konwencie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

21.03.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział A. Legat i J.Kostrzewskiej w seminarium pt. "Pozwolenia wodnoprawne - pozyskiwanie nowych lub zmiana dotychczasowych"

WYDARZENIE: Udział A. Legat i J.Kostrzewskiej w seminarium pt. "Pozwolenia wodnoprawne - pozyskiwanie nowych lub zmiana dotychczasowych"