Aktualność

Powrót


WYDARZENIE: M. Kiełbusa, M. Kostrzewy, D. Goślickiego w XVIII Kongresie Gmin Wiejskich RP - dzień pierwszy

19.06.2018

   |   Samorząd

W dniach 19-20 czerwca 2018 roku odbywał się w Poznaniu XVIII Kongres Gmin Wiejskich, którego organizatorem był Związek Gmin Wiejskich RP.
 
Pierwszego dnia Kongresu odbyły się panele tematyczne dotyczące najważniejszych problemów prawnych, z jakimi borykają się gminy wiejskie.
 
W panelu radnych i przewodniczących rad gmin najnowsze zmiany w ustawie o samorządzie gminnym omówił p. Maciej Kiełbus - partner naszej Kancelarii współkierujący Działem Prawa Administracyjnego.
 
W panelu skarbników gmin o najnowszych zmianach dotyczących zasad rozliczenia VAT w gminach oraz o podatkach i opłatach lokalnych opowiadali r.pr. Michał Kostrzewa oraz r.pr. Dominik Goślicki - starsi konsultanci w Dziale Prawa Podatkowego naszej Kancelarii.
 
XVIII Kongres Gmin Wiejskich był kolejnym projektem Związku Gmin Wiejskich RP, w którym aktywnie uczestniczyli prawnicy naszej Kancelarii

Pozostałe aktualności

12.09.2018

Samorząd

ZAPOWIEDŹ: Konferencja „Gospodarka odpadami komunalnymi - Legnica 2018. IV ponadregionalna wymiana doświadczeń”

ZAPOWIEDŹ: Konferencja „Gospodarka odpadami komunalnymi - Legnica 2018. IV ponadregionalna wymiana doświadczeń”

11.09.2018

Samorząd

ZAPOWIEDŹ: XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

ZAPOWIEDŹ: XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

11.09.2018

Samorząd

WYDARZENIA: Udział M.Kiełbusa oraz J.Kostrzewskiej w warsztatach "Dostosowanie zakładów gospodarki odpadami do nowych wymagań prawnych i technologicznych"

WYDARZENIA: Udział M.Kiełbusa oraz J.Kostrzewskiej w warsztatach "Dostosowanie zakładów gospodarki odpadami do nowych wymagań prawnych i technologicznych"

07.09.2018

Samorząd

ZAPOWIEDŹ: 53. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

ZAPOWIEDŹ: 53. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

07.09.2018

Biznes

ZAPOWIEDŹ: Szkolenie pt. "Specustawa mieszkaniowa – skutki prawne, finansowe i rynkowe"

ZAPOWIEDŹ: Szkolenie pt. "Specustawa mieszkaniowa – skutki prawne, finansowe i rynkowe"

06.09.2018

Samorząd

WYDARZENIA: Udział prawników z naszej Kancelarii w konferencji uzgodnieniowej powstającego kodeksu ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

WYDARZENIA: Udział prawników z naszej Kancelarii w konferencji uzgodnieniowej powstającego kodeksu ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych