Aktualność

Powrót


WYDARZENIA: Udział K. Różowicza w konferencji konsultacyjnej Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych

11.06.2018

   |   Samorząd

W dniu 11 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyła się pierwsza z cyklu konferencji konsultacyjnych Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych, w której uczestniczył współpracujący z Kancelarią prawnik Konrad Różowicz.

W trakcie Konferencji zaprezentowano Koncepcję, która dostępna jest również na stronie internetowej UZP. Wystąpienia organizatorów prezentujące kierunki planowanych zmian, stanowiły punkt wyjścia dla ożywionej dyskusji członków społeczności zamówień publicznych. W ramach debaty poruszono wiele kwestii dotyczących zaproponowanych zmian, w tym m.in. dotyczących środków ochrony prawnej (np. propozycji wprowadzenia prekluzji dowodowej, możliwości dochodzenia niektórych roszczeń odszkodowawczych w ramach postępowania skargowego), ograniczenia ilości wyłączeń ze stosowania ustawy p.z.p., uelastycznienia zasad udzielania zamówień o tzw. wartości krajowej, rozwiązań sprzyjających udziałowi MŚP na rynku zamówień publicznych a także zamówień typu in-house.

Warto zwrócić uwagę, iż UZP na swojej stronie internetowej zamieściło ankietę, dotyczącą 22 obszarów problemowych. Jednym z nich (12) jest materia zamówień typu in-house. Serdecznie zapraszamy czytelników do wypełnienia ankiety, która umożliwia zaprezentowanie uwag i propozycji.

Pozostałe aktualności

12.09.2018

Samorząd

ZAPOWIEDŹ: Konferencja „Gospodarka odpadami komunalnymi - Legnica 2018. IV ponadregionalna wymiana doświadczeń”

ZAPOWIEDŹ: Konferencja „Gospodarka odpadami komunalnymi - Legnica 2018. IV ponadregionalna wymiana doświadczeń”

11.09.2018

Samorząd

ZAPOWIEDŹ: XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

ZAPOWIEDŹ: XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

11.09.2018

Samorząd

WYDARZENIA: Udział M.Kiełbusa oraz J.Kostrzewskiej w warsztatach "Dostosowanie zakładów gospodarki odpadami do nowych wymagań prawnych i technologicznych"

WYDARZENIA: Udział M.Kiełbusa oraz J.Kostrzewskiej w warsztatach "Dostosowanie zakładów gospodarki odpadami do nowych wymagań prawnych i technologicznych"

07.09.2018

Samorząd

ZAPOWIEDŹ: 53. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

ZAPOWIEDŹ: 53. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

07.09.2018

Biznes

ZAPOWIEDŹ: Szkolenie pt. "Specustawa mieszkaniowa – skutki prawne, finansowe i rynkowe"

ZAPOWIEDŹ: Szkolenie pt. "Specustawa mieszkaniowa – skutki prawne, finansowe i rynkowe"

06.09.2018

Samorząd

WYDARZENIA: Udział prawników z naszej Kancelarii w konferencji uzgodnieniowej powstającego kodeksu ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

WYDARZENIA: Udział prawników z naszej Kancelarii w konferencji uzgodnieniowej powstającego kodeksu ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych