Aktualność

Powrót


WYDARZENIA: Udział K. Różowicza w konferencji konsultacyjnej Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych

11.06.2018

   |   Samorząd

W dniu 11 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyła się pierwsza z cyklu konferencji konsultacyjnych Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych, w której uczestniczył współpracujący z Kancelarią prawnik Konrad Różowicz.

W trakcie Konferencji zaprezentowano Koncepcję, która dostępna jest również na stronie internetowej UZP. Wystąpienia organizatorów prezentujące kierunki planowanych zmian, stanowiły punkt wyjścia dla ożywionej dyskusji członków społeczności zamówień publicznych. W ramach debaty poruszono wiele kwestii dotyczących zaproponowanych zmian, w tym m.in. dotyczących środków ochrony prawnej (np. propozycji wprowadzenia prekluzji dowodowej, możliwości dochodzenia niektórych roszczeń odszkodowawczych w ramach postępowania skargowego), ograniczenia ilości wyłączeń ze stosowania ustawy p.z.p., uelastycznienia zasad udzielania zamówień o tzw. wartości krajowej, rozwiązań sprzyjających udziałowi MŚP na rynku zamówień publicznych a także zamówień typu in-house.

Warto zwrócić uwagę, iż UZP na swojej stronie internetowej zamieściło ankietę, dotyczącą 22 obszarów problemowych. Jednym z nich (12) jest materia zamówień typu in-house. Serdecznie zapraszamy czytelników do wypełnienia ankiety, która umożliwia zaprezentowanie uwag i propozycji.

Pozostałe aktualności

18.07.2018

Samorząd

PODZIĘKOWANIA: Od Związku Gmin Wiejskich RP dla prawników z naszej Kancelarii

PODZIĘKOWANIA: Od Związku Gmin Wiejskich RP dla prawników z naszej Kancelarii

17.07.2018

WYDARZENIA: Konrad Różowicz dołączył do zespołu prawników naszej Kancelarii jako specjalista z zakresu zamówień publicznych

WYDARZENIA: Konrad Różowicz dołączył do zespołu prawników naszej Kancelarii jako specjalista z zakresu zamówień publicznych

27.06.2018

Samorząd

WYDARZENIE: Udział Macieja Kiełbusa w V Ogólnopolskim Seminarium Sekretarzy

WYDARZENIE: Udział Macieja Kiełbusa w V Ogólnopolskim Seminarium Sekretarzy

20.06.2018

Samorząd

WYDARZENIE: Udział Prof. K. Ziemskiego w XVIII Kongresie Gmin Wiejskich RP - dzień drugi

WYDARZENIE: Udział Prof. K. Ziemskiego w XVIII Kongresie Gmin Wiejskich RP - dzień drugi

19.06.2018

Samorząd

WYDARZENIE: Udział P. Kaźmierczaka oraz K. Lewandowskiej w szkoleniu pt. „Transfer Pricing – dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi”

WYDARZENIE: Udział P. Kaźmierczaka oraz K. Lewandowskiej w szkoleniu pt. „Transfer Pricing – dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi”

19.06.2018

Samorząd

WYDARZENIE: M. Kiełbusa, M. Kostrzewy, D. Goślickiego w XVIII Kongresie Gmin Wiejskich RP - dzień pierwszy

WYDARZENIE: M. Kiełbusa, M. Kostrzewy, D. Goślickiego w XVIII Kongresie Gmin Wiejskich RP - dzień pierwszy