Aktualność

Powrót


WYDARZENIA: Konrad Różowicz dołączył do zespołu prawników naszej Kancelarii jako specjalista z zakresu zamówień publicznych

17.07.2018

   |   

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że pan Konrad Różowicz dołączył do zespołu prawników naszej Kancelarii jako specjalista z zakresu zamówień publicznych.

Pan Konrad jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji w Poznaniu. Jest ekspertem z zakresu z prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych oraz prawa cywilnego. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą zamówień publicznych w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UAM w Poznaniu.

Jest autorem szeregu artykułów i publikacji popularnonaukowych dotyczących zamówień publicznych. Jest także  autorem:

1.monografii:

  1. Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych, współautorstwo z M. Różowicz, wyd. Presscom, Wrocław 2017,

  2. Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT. Wybrane zagadnienia praktyczne, współautorstwo z N. Gazecka, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015,

 

2. rozdziałów w publikacjach zwartych:

  1. Konsekwencje likwidacji związku międzygminnego wynikające z regulacji
    ustawy Prawo zamówień publicznych (w:) Z problematyki prawnej samorządu terytorialnego. Księga dla uczczenia 70. rocznicy urodzin oraz 45. rocznicy pracy naukowej Profesora Zbigniewa Janku, red. M. Szewczyk, Poznań 2017, 

  2. Urzędowe akty wykładni prawa wydawane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (w:) Modernizacja zamówień publicznych. Geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r., red. M. Kania, P. Nowicki, A. Piwowarczyk , s. 220-231, Warszawa 2017,

  3. Instrument e-faktury w elektronicznym systemie zamówień publicznych w świetle rozwiązań dyrektywy 2014/55/UE, (w:) Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian, red. H. Nowicki, P. Nowicki, Wrocław 2015,

  4. Władza dyskrecjonalna Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (w:) Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym, red. K. Ziemski, M. Jędrzejczak, Poznań 2015,

oraz rozdziału Zamówienia podprogowe w publikacji wymiennokartkowej Nowe prawo zamówień publicznych, wyd. Forum Polska Sp. z o.o.

Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

Pozostałe aktualności

21.03.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział A. Legat i J.Kostrzewskiej w seminarium pt. "Pozwolenia wodnoprawne - pozyskiwanie nowych lub zmiana dotychczasowych"

WYDARZENIE: Udział A. Legat i J.Kostrzewskiej w seminarium pt. "Pozwolenia wodnoprawne - pozyskiwanie nowych lub zmiana dotychczasowych"

18.03.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział W. Gwoździa w szkoleniu pt. "Praktyczne problemy gospodarowania nieruchomościami publicznymi"

WYDARZENIE: Udział W. Gwoździa w szkoleniu pt. "Praktyczne problemy gospodarowania nieruchomościami publicznymi"

15.03.2019

Samorząd

ZAPOWIEDŹ: Ogólnopolski Kongres Perły Samorządu

ZAPOWIEDŹ: Ogólnopolski Kongres Perły Samorządu

12.03.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział K.Lewandowskiej w V FORUM CEN TRANSFEROWYCH

WYDARZENIE: Udział K.Lewandowskiej w V FORUM CEN TRANSFEROWYCH

08.03.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział W. Gwoździa oraz J. Kostrzewskiej w V Lubuskim Seminarium Sekretarzy

WYDARZENIE: Udział W. Gwoździa oraz J. Kostrzewskiej w V Lubuskim Seminarium Sekretarzy

08.03.2019

Samorząd

WYDARZENIE: Udział Prof. dr hab. Krystiana Ziemskiego oraz Macieja Kiełbusa w konferencji naukowej w Katowicach

WYDARZENIE: Udział Prof. dr hab. Krystiana Ziemskiego oraz Macieja Kiełbusa w konferencji naukowej w Katowicach