Aktualność

Powrót


WYDARZENIA: Konrad Różowicz dołączył do zespołu prawników naszej Kancelarii jako specjalista z zakresu zamówień publicznych

17.07.2018

   |   

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że pan Konrad Różowicz dołączył do zespołu prawników naszej Kancelarii jako specjalista z zakresu zamówień publicznych.

Pan Konrad jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji w Poznaniu. Jest ekspertem z zakresu z prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych oraz prawa cywilnego. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą zamówień publicznych w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UAM w Poznaniu.

Jest autorem szeregu artykułów i publikacji popularnonaukowych dotyczących zamówień publicznych. Jest także  autorem:

1.monografii:

  1. Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych, współautorstwo z M. Różowicz, wyd. Presscom, Wrocław 2017,

  2. Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT. Wybrane zagadnienia praktyczne, współautorstwo z N. Gazecka, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015,

 

2. rozdziałów w publikacjach zwartych:

  1. Konsekwencje likwidacji związku międzygminnego wynikające z regulacji
    ustawy Prawo zamówień publicznych (w:) Z problematyki prawnej samorządu terytorialnego. Księga dla uczczenia 70. rocznicy urodzin oraz 45. rocznicy pracy naukowej Profesora Zbigniewa Janku, red. M. Szewczyk, Poznań 2017, 

  2. Urzędowe akty wykładni prawa wydawane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (w:) Modernizacja zamówień publicznych. Geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r., red. M. Kania, P. Nowicki, A. Piwowarczyk , s. 220-231, Warszawa 2017,

  3. Instrument e-faktury w elektronicznym systemie zamówień publicznych w świetle rozwiązań dyrektywy 2014/55/UE, (w:) Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian, red. H. Nowicki, P. Nowicki, Wrocław 2015,

  4. Władza dyskrecjonalna Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (w:) Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym, red. K. Ziemski, M. Jędrzejczak, Poznań 2015,

oraz rozdziału Zamówienia podprogowe w publikacji wymiennokartkowej Nowe prawo zamówień publicznych, wyd. Forum Polska Sp. z o.o.

Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

Pozostałe aktualności

07.12.2018

Biznes

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa oraz J.Kostrzewskiej w szkoleniu pt.:"Najnowsze zmiany w prawie odpadowym — konsekwencje dla zakładów gospodarki odpadami oraz podmiotów odbierających odpady"

WYDARZENIE: Udział M.Kiełbusa oraz J.Kostrzewskiej w szkoleniu pt.:"Najnowsze zmiany w prawie odpadowym — konsekwencje dla zakładów gospodarki odpadami oraz podmiotów odbierających odpady"

07.12.2018

Samorząd

ZAPOWIEDŹ: Seminarium nt.przekształcenia udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

ZAPOWIEDŹ: Seminarium nt.przekształcenia udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

28.11.2018

Samorząd

WYDARZENIE: Udział D.Goślickiego oraz K. Lewandowskiej w szkoleniu dla KIGO

WYDARZENIE: Udział D.Goślickiego oraz K. Lewandowskiej w szkoleniu dla KIGO

26.11.2018

WYDARZENIE: Nowy doktor nauk prawnych w naszym zespole

WYDARZENIE: Nowy doktor nauk prawnych w naszym zespole

23.11.2018

Samorząd

WYDARZENIA: Udział W. Gwoździa w szkoleniu pt.: "Przekształcenie udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności oraz aktualizacja opłat rocznych"

WYDARZENIA: Udział W. Gwoździa w szkoleniu pt.: "Przekształcenie udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności oraz aktualizacja opłat rocznych"

23.11.2018

Samorząd

WYDARZENIE: Udział D.Goślickiego oraz K. Lewandowskiej w szkoleniu pt. "Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych"

WYDARZENIE: Udział D.Goślickiego oraz K. Lewandowskiej w szkoleniu pt. "Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych"