Aktualność

Powrót


WYDARZENIA: Konrad Różowicz dołączył do zespołu prawników naszej Kancelarii jako specjalista z zakresu zamówień publicznych

17.07.2018

   |   

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że pan Konrad Różowicz dołączył do zespołu prawników naszej Kancelarii jako specjalista z zakresu zamówień publicznych.

Pan Konrad jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji w Poznaniu. Jest ekspertem z zakresu z prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych oraz prawa cywilnego. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą zamówień publicznych w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UAM w Poznaniu.

Jest autorem szeregu artykułów i publikacji popularnonaukowych dotyczących zamówień publicznych. Jest także  autorem:

1.monografii:

  1. Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych, współautorstwo z M. Różowicz, wyd. Presscom, Wrocław 2017,

  2. Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT. Wybrane zagadnienia praktyczne, współautorstwo z N. Gazecka, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015,

 

2. rozdziałów w publikacjach zwartych:

  1. Konsekwencje likwidacji związku międzygminnego wynikające z regulacji
    ustawy Prawo zamówień publicznych (w:) Z problematyki prawnej samorządu terytorialnego. Księga dla uczczenia 70. rocznicy urodzin oraz 45. rocznicy pracy naukowej Profesora Zbigniewa Janku, red. M. Szewczyk, Poznań 2017, 

  2. Urzędowe akty wykładni prawa wydawane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (w:) Modernizacja zamówień publicznych. Geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r., red. M. Kania, P. Nowicki, A. Piwowarczyk , s. 220-231, Warszawa 2017,

  3. Instrument e-faktury w elektronicznym systemie zamówień publicznych w świetle rozwiązań dyrektywy 2014/55/UE, (w:) Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian, red. H. Nowicki, P. Nowicki, Wrocław 2015,

  4. Władza dyskrecjonalna Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (w:) Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym, red. K. Ziemski, M. Jędrzejczak, Poznań 2015,

oraz rozdziału Zamówienia podprogowe w publikacji wymiennokartkowej Nowe prawo zamówień publicznych, wyd. Forum Polska Sp. z o.o.

Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

Pozostałe aktualności

14.08.2018

Samorząd

ZAPOWIEDŹ: Szkolenie pt. "Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych"

ZAPOWIEDŹ: Szkolenie pt. "Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych"

20.07.2018

WYDARZENIE: Ślubowanie Ewy Skrzypczyńskiej

WYDARZENIE: Ślubowanie Ewy Skrzypczyńskiej

20.07.2018

Biznes

PUBLIKACJE: Książka "Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania" - K. Grzelak, M. Klimek, A. Legat dostępna w Kancelarii

PUBLIKACJE: Książka "Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania" - K. Grzelak, M. Klimek, A. Legat dostępna w Kancelarii

18.07.2018

Samorząd

PODZIĘKOWANIA: Od Związku Gmin Wiejskich RP dla prawników z naszej Kancelarii

PODZIĘKOWANIA: Od Związku Gmin Wiejskich RP dla prawników z naszej Kancelarii

15.07.2018

Biznes

PUBLIKACJE: Książka "Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania" polecana przez Portal infoArchitekta.pl

PUBLIKACJE: Książka "Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania" polecana przez Portal infoArchitekta.pl

27.06.2018

Samorząd

WYDARZENIE: Udział Macieja Kiełbusa w V Ogólnopolskim Seminarium Sekretarzy

WYDARZENIE: Udział Macieja Kiełbusa w V Ogólnopolskim Seminarium Sekretarzy